Hoi hoi , Thea Borgers vander Meer, 58 jaar werk als vig er in de nachtdienst in een verpleeghuis voor mensen met een verstandelijke beperking . Daarnaast ga ik 2-3 keer per jaar met de zorgboot mee als vrijwilliger in de zorg

Posted by thea24465 at 2023-05-12 16:24:30 UTC