Ik ben Ingrid ,55 jaar en 35 jaar werkzaam in de ouderenzorg( in verschillende functies) Ik heb in 2017 de Verz.IG opleiding en vorig jaar de MMZ4 ( Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) afgerond. Momenteel ben ik werkzaam op een kleinschalige woonvorm voor PG en werk gedeeltelijk in zorg en heb uren voor Welzijn .

Posted by hobertingrid at 2023-05-12 19:32:02 UTC