Ik ben Sanne, waarom zorg? Vroeger wilde ik dat juist niet toen ik de verhalen van ons mam hoorde over haar werk in de thuiszorg, maar toch de zorg in met een flinke omweg en ik vind het heerlijk! Momenteel werk ik als VP op een dialyse afdeling en mag ik mij gaan specialiseren.

Posted by jojomisa at 2023-04-04 05:37:17 UTC