Heey, Ik ben Anja. Werk nu 24 jaar in de zorg. Na verpleeg/verzorgingshuizen, thuiszorg, kleinschalig wonen ben ik sinds vorig jaar werkzaam in een kleinschalig woonvoorziening met verschillende doelgroepen bij elkaar. Verstandelijk beperkt, ggz,ouderen zorg. De jongste is 26 jaar en de oudste 98 jaar. Ook verlenen we ambulante zorg/begeleiding en is er een dagbesteding voor klanten uit de wijk. Een werkplek waar het overal zou moeten zijn. Oog voor de bewoners en klanten, maar zeker ook voor het personeel. Er kan en mag veel.

Posted by anjamartin1979 at 2023-05-21 06:50:58 UTC