Wanneer een dierbare overlijdt in het verzorgingshuis laat op de avond of in de nacht wordt, bij een verwacht overlijden, de arts die moet schouwen niet gecontacteerd voor 8 uur in de ochtend. Op het moment van overlijden dien je de situatie te laten zoals deze is, tot de schouw heeft plaatsgevonden. De overledene mag niet verlegd, verzorgd of gekoeld/gebalsemd worden. Na het overlijden treedt echter vrij snel de vergankelijkheid van het lichaam in. Dit wordt versneld door een warme omgeving, wat het vaak in een verzorgingshuis is. Alleen al uit piëteitsvolle overweging zou een schouwarts dus redelijkerwijs binnen 3 uur dienen te schouwen. Bij een verwacht overlijden mag hier van worden afgeweken, mits de nabestaanden dit goed vinden. Uiterlijk 8 uur, die ochtend, dient de schouw plaats te vinden. Nabestaanden weten vaak niet waar ze recht op hebben en wat de gevolgen kunnen zijn van langer wachten om een overleden lichaam te 'conserveren'. Een sneller ontbindend lichaam kan grote gevolgen hebben voor een goede manier van afscheid nemen. Heel lief ook dat veel verzorgenden een raam open zetten om de kamer koel te maken of een overleden alvast aankleden of koelen. Echter een open raam zonder hor is fout nr 1. Vliegen komen bot gezegd op dood vlees af. Ze leggen eitjes in de holtes van de neus. Ik denk niet dat ik verder tot jullie verbeelding hoef te spreken. Verzorgen en/of koelen vóór de schouw heeft plaats gevonden is fout nr 2. Oké 9 vd 10x zal de arts er geen probleem mee hebben en zal het gewoon een natuurlijk overlijden betreffen maar die 10e keer zijn de rapen gaar. Sporen kunnen worden uitgewist en het is dus bij wet verboden. Als uitvaartondernemer ontvangen wij nog wel eens een brief, mail of geïrriteerde opmerking van verzorgingsinstellingen als wij de familie wijzen op hun recht tot schouwen binnen 3 uur, ook middenin de nacht, ook bij een verwacht overlijden. Wij werken 24/7 en komen met liefde ons bed uit (en ja dat valt niet altijd mee) om zorg te dragen voor een goed afscheid. Begrijpelijk dat de arts ook graag zijn/haar nachtrust pakt, maar ook een persoon die verwacht is overleden verdient het om na het overlijden als mens en met respect behandeld te worden. Uiterlijk om 8 uur dient de arts te schouwen. Echter in de praktijk wordt er pas om 8 uur gebeld en als er zich dan een spoedsituatie voordoet? Ja sorry dan moet vader/moeder die om 22.15 uur is overleden in die klamme zomernacht nog maar even 2 uur wachten... het was tenslotte verwacht dat hij/zij zou overlijden 😕. Ik vind het onbegrijpelijk en wil jullie graag wijzen op de mogelijkheid de arts toch te laten komen en de nadelen als dit anders loopt. Niet om de arts of de verpleegkundigen te pesten, maar om jullie in deze situatie de kans te geven op een mooi afscheid. Lopen jullie hier ook tegenaan?

Posted by liesjeG at 2023-05-29 06:20:12 UTC