Beste allemaal, Onderstaande link volgen als je een moment hebt. Het gaat over geluksmomenten in de zorg. Ook bestaat er een app van. Tranen in mijn ogen toen ik de welkomstvideo zag. https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcarlosmomentjes.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Ddf9b63fee0cd1e024b81368f0%26id%3D67af3e5b12%26e%3D0059dc0a85&data=05%7C01%7C%7Cfefc0ae0c9044333b44708db901431cb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638262188633909148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sNKzBZFOTP4ADMOnH2tg%2BbB2ZTO%2FiUaBcwcYdYbJdrI%3D&reserved=0

Posted by nicolevdburg at 2023-07-29 09:37:41 UTC