De wijkverpleging wordt bedreigd door een nieuw, onpersoonlijk financieringssysteem. Dit systeem reduceert onze cliënten tot cijfers in 16 'cliëntprofielen', waardoor de essentie van persoonlijke zorg verloren gaat. Dit “nieuwe systeem” zal onvermijdelijk leiden tot een toename van onnodige bureaucratie en overbodige administratieve procedures, gestoeld op een ongerechtvaardigde wantrouwen in zorgprofessionals. Dit is het moment om een standpunt in te nemen voor een zorgstelsel dat respect en waardigheid vooropstelt. Steun het initiatief en laat je stem horen via: https://www.vertrouwenterug.nl/home Delen wordt enorm gewaardeerd! 💪 Het vertrouwen terug naar de zorgprofessionals!

Posted by Tommie at 2024-02-09 14:55:30 UTC